Aula na Wydziale Informatycznym - Gryc Budownictwo

Aula na Wydziale Informatycznym


Złota Statuetka – Budowa Roku 2013 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz

Wartość inwestycji:

1 847 339,93 zł brutto

Realizacja:

wrzesień 2013 r. – luty 2014 r.

Inwestor: Politechnika Białostocka

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane wraz z wykończeniem wnętrz, zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w formie podłogi podniesionej wykonanej z płyt anhydrytowych z domieszką włókien celulozowych, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej

Realizacja

Roboty budowlane, które zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc miały na celu podwyższenia standardu użytkowania oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów bhp oraz ppoż. Przebudowywana aula wykładowa została wyposażona w liczne sprzęty multimedialne ułatwiające pracę wykładowcom oraz zapewniające wysoki standard prowadzonych zajęć. Dodatkowo dzięki panelowi sterującemu umieszczonemu na pulpicie katedry wykładowca ma możliwość sterowania z jednego miejsca roletami zaciemniającymi, dźwiękiem oraz światłem w całym pomieszczeniu.

Realizacja

Roboty budowlane, które zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc miały na celu podwyższenia standardu użytkowania oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych wymogów bhp oraz ppoż. Przebudowywana aula wykładowa została wyposażona w liczne sprzęty multimedialne ułatwiające pracę wykładowcom oraz zapewniające wysoki standard prowadzonych zajęć. Dodatkowo dzięki panelowi sterującemu umieszczonemu na pulpicie katedry wykładowca ma możliwość sterowania z jednego miejsca roletami zaciemniającymi, dźwiękiem oraz światłem w całym pomieszczeniu.

Efekt końcowy - Luty 2014 r.

Przebudowa oraz modernizacja pomieszczeń miała na celu unowocześnienie pomieszczeń oraz dostosowanie ich do obecnie panujących standardów nauczania przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do wszystkich pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie roboty budowlano-montażowe zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc w terminie, z należytą starannością oraz zgodnie ze sztuką budowlaną czego potwierdzeniem są referencję wystawione przez Inwestora – Politechnikę Białostocką.

Złota Statuetka

“Budowa Roku 2013 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz”

 

Złota Statuetka

“Budowa Roku 2013 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii rozbudowa i modernizacja obiektów oraz wnętrz”

 

Lokalizacja

Białystok, ul. Wiejska 45 A

Mapa