Aula im. Karola Buluka - Gryc Budownictwo

Aula im. Karola Buluka


Znajdująca się w budynku bloku D, Collegium Universum wybudowanego w roku 1953

Wartość inwestycji:

2 692 718,24 zł brutto

Realizacja:

kwiecień 2014 r. – wrzesień 2014 r.

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji sanitarnych: instalacji wod-kan i c.o., instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej, oznakowanie dróg ewakuacyjnych wraz z rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego oraz opraw oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie instalacji teletechnicznych.

Realizacja

Oprócz typowych robót rozbiórkowych i ogólnobudowlanych wykonano montaż nowego wyposażenia auli m.in. ponad 300 sztuk foteli audytoryjnych wraz z pulpitami, katedry oraz mównicy. Ze względu na charakter pomieszczenia zrealizowano również prace audiowizualne i teletechniczne umożliwiające sterowanie roletami zaciemniającymi, dźwiękiem oraz światłem w całej auli przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na katedrze. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy na auli wykładowej na dotychczas nieużytkowanym poddaszu wykonano nowe pomieszczenie techniczne – wentylatornię. Prace budowlane obejmowały również remont pomieszczeń przyległych do auli na trzech kondygnacjach wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz dostosowaniem pomieszczeń do obecnie panujących standardów.

Realizacja

Oprócz typowych robót rozbiórkowych i ogólnobudowlanych wykonano montaż nowego wyposażenia auli m.in. ponad 300 sztuk foteli audytoryjnych wraz z pulpitami, katedry oraz mównicy. Ze względu na charakter pomieszczenia zrealizowano również prace audiowizualne i teletechniczne umożliwiające sterowanie roletami zaciemniającymi, dźwiękiem oraz światłem w całej auli przy pomocy panelu sterującego umieszczonego na katedrze. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy na auli wykładowej na dotychczas nieużytkowanym poddaszu wykonano nowe pomieszczenie techniczne – wentylatornię. Prace budowlane obejmowały również remont pomieszczeń przyległych do auli na trzech kondygnacjach wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz dostosowaniem pomieszczeń do obecnie panujących standardów.

Efekt końcowy - Wrzesień 2014 r.

Wszelkie prace realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc zakładały zachowanie oryginalnej atmosfery i architektury wnętrza auli wykładowej im. Prof. Karola Buluka przy jednoczesnym podwyższeniu standardu użytkowania oraz umożliwieniu dostępu do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym. Wykonawca powierzone zadanie inwestycyjne wykonał w terminie, zgodnie z zawartą umową przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuka budowlaną czego potwierdzeniem są referencje wystawione przez Inwestora – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Lokalizacja

Białystok, ul. A. Mickiewicza 2C

Mapa