Dom jednorodzinny ul. Wiktorii 14 - Gryc Budownictwo

Dom jednorodzinny ul. Wiktorii 14


Miejsce gdzie stworzono rodzinny dom dziecka przy zachowaniu zabytkowej substancji obiektu

Wartość inwestycji:

819 097,92 zł brutto

Realizacja:

marzec 2014 r. – marzec 2015 r.

Inwestor: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Zakres prac:

Wykonanie podbicia istniejących fundamentów, wymiana podwalin drewnianych ścian, przegląd oraz naprawa i wymiana konstrukcji ścian zewnętrznych, wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, roboty ogólnobudowlane oraz wykończeniowe, renowacja stolarki drzwiowej oraz montaż nowych drzwi, wykonanie nowych okien drewnianych skrzynkowych, roboty branży sanitarnej oraz elektrycznej. Ponadto wybudowano również budynek gospodarczo – rekreacyjny, w którym oprócz pomieszczeń gospodarczych znalazła się również wiata rekreacyjna otwarta na tereny zielone działki. Wykonano również nowe zagospodarowanie terenu, które składa się z chodników, zieleni oraz placu zabaw.

Realizacja

Remont, przebudowa i rozbudowa jednorodzinnego zabytkowego budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej miał na celu utrwalenie, zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytkowej obiektu wraz z adaptacją budynku na rodzinny dom dziecka. W trakcie wykonywania wszystkich prac należało wykazać się jak najmniejszą ingerencję w substancję zabytkową obiektu. Wykonano m.in. demontaż i remont oryginalnych elementów oraz ich ponowny montaż w wykończonym obiekcie. Zachowano oryginalny drewniany wystrój architektoniczny, który dodatkowo wyeksponowano i zabezpieczono przed zniszczeniem. Elementy nowe zostały wyróżnione poprzez zastosowanie współczesnych materiałów oraz technik budowlanych wyróżniających się z zabytkowego otoczenia i akcentujących zakres ingerencji w strukturę zabytku.

Realizacja

Remont, przebudowa i rozbudowa jednorodzinnego zabytkowego budynku mieszkalnego o konstrukcji drewnianej miał na celu utrwalenie, zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytkowej obiektu wraz z adaptacją budynku na rodzinny dom dziecka. W trakcie wykonywania wszystkich prac należało wykazać się jak najmniejszą ingerencję w substancję zabytkową obiektu. Wykonano m.in. demontaż i remont oryginalnych elementów oraz ich ponowny montaż w wykończonym obiekcie. Zachowano oryginalny drewniany wystrój architektoniczny, który dodatkowo wyeksponowano i zabezpieczono przed zniszczeniem. Elementy nowe zostały wyróżnione poprzez zastosowanie współczesnych materiałów oraz technik budowlanych wyróżniających się z zabytkowego otoczenia i akcentujących zakres ingerencji w strukturę zabytku.

Efekt końcowy marzec 2015 r.

Wszystkie prace renowacyjne oraz związane z remontem, przebudową i rozbudową budynku przy ul. Wiktorii 14 zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz zgodnie ze sztuką budowlaną czego potwierdzeniem są referencję wystawione przez Inwestora – Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Lokalizacja

Białystok, ul. Wiktorii 14

Mapa