Dom Ludowy w Supraślu - Gryc Budownictwo

Dom Ludowy w Supraślu


Budowa Roku 2014 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii obiekty zabytkowe
Zabytek Zadbany 2016 r. w kategorii Architektura i Konstrukcje Drewniane

Wartość inwestycji:

Wartość inwestycji: 3 149 917,68 zł brutto

Realizacja:

lipiec 2013 r. – styczeń 2015 r.

Inwestor: Gmina Supraśl

Zakres prac:

Roboty rozbiórkowe, roboty ogólnobudowlane, wykonanie okładzin akustycznych, montaż foteli audytoryjnych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie specjalistycznego oświetlenia scenicznego, roboty branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej, roboty branży teletechnicznej tj. wykonanie instalacji CCTV, wykonanie instalacji SAP, wykonanie instalacji SSWiN.

Realizacja

Po około dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac remontowych, w wyniku dokonanych odkrywek wewnątrz budynku, roboty musiały zostać wstrzymane. Okazało się, iż w przeszłości w obiekcie znajdowała się antresola oraz dodatkowe otwory drzwiowe. Na wniosek generalnego wykonawcy i inwestora, w listopadzie 2013 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wznowił postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowej decyzji, uwzględniającej wprowadzenie zmian projektowych. Decyzję o zmianie pozwolenia na prowadzenie prac remontowych wydano dopiero w czerwcu 2014 r., co umożliwiło wznowienie robót budowlanych. Projekt zamienny powiększył widownię o antresolę skomunikowaną z hallem na parterze poprzez klatkę schodową. Jednocześnie odtworzono wspornikowy balkon nad drzwiami wejściowymi na widownię. W ten sposób powrócono do rozwiązania wnętrza obiektu z czasu jego powstania.

Realizacja

Po około dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac remontowych, w wyniku dokonanych odkrywek wewnątrz budynku, roboty musiały zostać wstrzymane. Okazało się, iż w przeszłości w obiekcie znajdowała się antresola oraz dodatkowe otwory drzwiowe. Na wniosek generalnego wykonawcy i inwestora, w listopadzie 2013 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wznowił postępowanie administracyjne w sprawie wydania nowej decyzji, uwzględniającej wprowadzenie zmian projektowych. Decyzję o zmianie pozwolenia na prowadzenie prac remontowych wydano dopiero w czerwcu 2014 r., co umożliwiło wznowienie robót budowlanych. Projekt zamienny powiększył widownię o antresolę skomunikowaną z hallem na parterze poprzez klatkę schodową. Jednocześnie odtworzono wspornikowy balkon nad drzwiami wejściowymi na widownię. W ten sposób powrócono do rozwiązania wnętrza obiektu z czasu jego powstania.

Efekt końcowy - Styczeń 2015 r.

Dom Ludowy w Supraślu to budynek wyjątkowy – jest to jedyny w kraju przykład modernizmu międzywojennego, zrealizowanego w całości w materiale drewnianym. Budynek powstał w 1934 r. według projektu inż. Jarosława Girina i jest obiektem wpisanym do Rejestru Zabytków województwa podlaskiego. Prace renowacyjne oraz roboty budowlane wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc sprawiły iż, budynek wrócił do dawnej świetności zachowując swój zabytkowy, modernistyczny charakter. Obecnie Dom Ludowy w Supraślu może spełniać wiele funkcji i jest równocześnie kinem, teatrem z nowoczesną akustyką i techniką sceniczną oraz reprezentacyjną salą widowiskową o różnorodnych funkcjach.

Nagrody

Brązowa statuetka – Budowa Roku 2014 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii obiekty zabytkowe

Zabytek Zadbany 2016 r. w kategorii Architektura i Konstrukcje Drewniane

 

Nagrody

Brązowa statuetka – Budowa Roku 2014 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii obiekty zabytkowe

Zabytek Zadbany 2016 r. w kategorii Architektura i Konstrukcje Drewniane

 

Lokalizacja

Supraśl, ul. J. Piłsudskiego 11

Mapa