Dom drewniany przy ul. Wiktorii 5 - Gryc Budownictwo

Dom drewniany przy ul. Wiktorii 5


Nowe miejsce miejskiej instytucji kultury – Galerii im. Sleńdzińskich

Wartość inwestycji:

1 021 896,72 zł brutto

Realizacja:

marzec 2016 r. - grudzień 2016 r.

Inwestor: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Zakres prac:

Oprócz typowych robót ogólnobudowlanych związanych z remontem oraz przebudową budynku drewnianego wykonano nowe izolacje oraz docieplenie ścian fundamentowych budynku, wzmocniono istniejący drewniany strop. Wykonano również roboty branży sanitarnej, branży elektrycznej. Ponadto wybudowano budynek garażowy oraz budynek gospodarczy oraz wykonano zagospodarowanie terenu wraz z nowym ogrodzeniem działki.

Realizacja

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zachowany został charakterystyczny układ przestrzenny budynku oraz wystrój elewacji. Dzięki wykonanym robotom elewacyjnym udało się przywrócić pierwotny wygląd budynku ze szczególnym uwzględnieniem elementów dekoracyjnych takich jak ozdobne gzymsy i fryzy pod okapem, narożniki budynku czy ozdobne opaski dookoła okien. Ponadto w obiekcie wyburzono piece fizyczne, które były używane do ogrzewania budynku, a poprzez zastosowanie gazowej pompy ciepła zapewniono rozwiązanie proekologiczne.

Realizacja

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi zachowany został charakterystyczny układ przestrzenny budynku oraz wystrój elewacji. Dzięki wykonanym robotom elewacyjnym udało się przywrócić pierwotny wygląd budynku ze szczególnym uwzględnieniem elementów dekoracyjnych takich jak ozdobne gzymsy i fryzy pod okapem, narożniki budynku czy ozdobne opaski dookoła okien. Ponadto w obiekcie wyburzono piece fizyczne, które były używane do ogrzewania budynku, a poprzez zastosowanie gazowej pompy ciepła zapewniono rozwiązanie proekologiczne.

Efekt końcowy - Grudzień 2016 r.

Dzięki wykonanym robotom budowlanym drewniany dom przy ul. Wiktorii 5 odzyskał swój dawny blask i stał się idealnym miejscem do gromadzenia i eksponowania zbiorów fotografii oraz organizowania projektów edukacyjnych i kulturalnych przez nowego użytkownika tj. Galerię im. Śleńdzińskich.

Lokalizacja

Białystok, ul. Wiktorii 5

Mapa