Galeria Arsenał - Gryc Budownictwo

Galeria Arsenał


Budowa Roku 2013 w Regionie Północno-Wschodnim w kategorii obiekty zabytkowe

Wartość inwestycji:

1 230 000,00 zł brutto

Realizacja:

maj 2013 r. – listopad 2013 r.

Inwestor: Zarząd Mienia Komunalnego

Zakres prac:

Remont dachu z dociepleniem poddasza oraz wymianą pokrycia z dachówki ceramicznej, wykonanie miedzianych lukarn oraz obróbek dachu. Renowacja elewacji z odtworzeniem attyki oraz sztukaterii, remont tarasu wraz z wymianą nawierzchni na kostkę kamienną, odtworzenie muru oporowego przy tarasie oraz zamontowanie rzeźb nadających historyczny charakter budynkowi.

Realizacja

W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca musiał stosować się do zaleceń ekspertyzy techniczno-mykologicznej, w celu uniknięcia zastanych negatywnych zjawisk mogących pogorszyć stan obiektu objętego ochroną konserwatorską. Wszystkie prace renowacyjne oraz roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy również wspomnieć o rzeźbach umieszczonych na dachu Arsenału, odtworzonych dzięki niewielkiemu zdjęciu z 1920 r. przez rzeźbiarza Jerzego Grygorczuka z piaskowca. Rzeźby przedstawiają armatę oraz dwa hełmy z pióropuszami i stanowią idealne zwieńczenie budynku.

Realizacja

W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca musiał stosować się do zaleceń ekspertyzy techniczno-mykologicznej, w celu uniknięcia zastanych negatywnych zjawisk mogących pogorszyć stan obiektu objętego ochroną konserwatorską. Wszystkie prace renowacyjne oraz roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy również wspomnieć o rzeźbach umieszczonych na dachu Arsenału, odtworzonych dzięki niewielkiemu zdjęciu z 1920 r. przez rzeźbiarza Jerzego Grygorczuka z piaskowca. Rzeźby przedstawiają armatę oraz dwa hełmy z pióropuszami i stanowią idealne zwieńczenie budynku.

Efekt końcowy Listopad 2013 r.

Prace związane z rewaloryzacją obiektu sprawiły, iż budynek swoim wyglądem nawiązuje zarówno do historii jak również do zabytkowego otoczenia. Należy pamiętać bowiem, iż budynek Galerii Arsenał to obiekt z wieloletnią tradycją – został wybudowany w roku 1755 jako Arsenał Hetmana Branickiego. W czasie II wojny światowej został prawie doszczętnie zburzony, odbudowano go w latach 1946 – 1959. W pierwszej połowie lat 70 – tych XX wieku dokonano prac adaptacyjnych i przebudowano obiekt na siedzibę Biura Wystaw Artystycznych. Obecnie w budynku siedzibę ma Galeria Sztuki Współczesnej Arsenał i restauracja.

Nagrody

Srebrna statuetka – Budowa Roku 2013 w Regionie północno-wschodnim w kategorii obiekty zabytkowe

Nagrody

Srebrna statuetka – Budowa Roku 2013 w Regionie północno-wschodnim w kategorii obiekty zabytkowe

Lokalizacja

BIałystok, ul Adama Mickiewicza 2

Mapa