Placówka opiekuńczo-wychowawcza ul. Boboli 5 - Gryc Budownictwo

Placówka opiekuńczo-wychowawcza ul. Boboli 5


„Dom pod Modrzewiem”

Wartość inwestycji:

1 919 000,00 zł brutto

Realizacja:

lipiec 2014 r. – czerwiec 2015 r.

Inwestor: Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Zakres prac:

Była to inwestycja realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dlatego też pierwszym etapem było przygotowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych, które obejmowały wykonanie podbicia fundamentów, wykonanie konstrukcji stropów, roboty murowe oraz murarskie, wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem dachu, wykończenie wewnętrzne, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty branży sanitarnej oraz elektrycznej. Wybudowano również nowy budynek gospodarczy na terenie działki.

Realizacja

Roboty budowlane wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc miały na celu utrwalenie, zabezpieczenie oraz zachowanie substancji zabytkowej obiektu wraz z remontem, uzupełnieniami konstrukcji i detali architektonicznych, jednocześnie polegały na przystosowaniu budynku do pełnienia funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej będącej w pełni dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W trakcie prowadzenia powrócono do pierwotnej symetryczności elewacji. Odbudowano rozebrane po pożarze ściany szczytowe budynku, odtworzono więźbę dachową oraz dwuspadowych dach. W budynku wymieniono stolarkę okienną, odrestaurowano drzwi wejściowe do budynku oraz odnowiono istniejącą elewację z cegły poprzez wykonanie piaskowania i uzupełnienia fug. Prace budowlane zakładały możliwie najmniejszą ingerencję w substancję zabytkową budynku.

Realizacja

Roboty budowlane wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc miały na celu utrwalenie, zabezpieczenie oraz zachowanie substancji zabytkowej obiektu wraz z remontem, uzupełnieniami konstrukcji i detali architektonicznych, jednocześnie polegały na przystosowaniu budynku do pełnienia funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej będącej w pełni dostępnej dla osób niepełnosprawnych. W trakcie prowadzenia powrócono do pierwotnej symetryczności elewacji. Odbudowano rozebrane po pożarze ściany szczytowe budynku, odtworzono więźbę dachową oraz dwuspadowych dach. W budynku wymieniono stolarkę okienną, odrestaurowano drzwi wejściowe do budynku oraz odnowiono istniejącą elewację z cegły poprzez wykonanie piaskowania i uzupełnienia fug. Prace budowlane zakładały możliwie najmniejszą ingerencję w substancję zabytkową budynku.

Efekt końcowy - Czerwiec 2015 r.

Zakres wykonywanych prac pozwolił przywrócić świetność budynkowi z bogatą historią, który do czasu rozpoczęcia robót budowlanych był jedynie niszczejącym pustostanem. Ponadto wszystkie prace renowacyjne oraz roboty budowlane zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc w terminie, z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków oraz zgodnie ze sztuką budowlaną czego potwierdzeniem są referencję wystawione przez Inwestora – Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku.

Lokalizacja

Białystok, ul. Św. A. Boboli 5

Mapa