Przedszkole Samorządowe nr 32 - Gryc Budownictwo

Przedszkole Samorządowe nr 32


Termomodernizacja i rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Pułaskiego 55 w Białymstoku

Wartość inwestycji:

3 107 280,50 zł brutto

Realizacja:

luty 2016 r. – październik 2016 r.

Inwestor: Miasto Białystok

Zakres prac:

Wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku przedszkola wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych, robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń istniejącego budynku oraz budową nowego budynku przedszkola wraz z łącznikiem o łącznej powierzchni 1 055,93 m2. Ponadto dostawa i montaż windy osobowej, roboty branży sanitarnej w tym wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz doziemnych instalacji – wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i cieplnej, jak również roboty branży elektrycznej i zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia.

Realizacja

Projektowana inwestycja polegała na rozbudowie budynku przedszkola, która obejmowała budowę nowego, trzykondygnacyjnego budynku połączonego z częścią istniejącą parterowym łącznikiem. W budynku istniejącym wykonano przebudowę obejmującą wyodrębnienie z istniejącego pomieszczenia dydaktycznego korytarza łączącego istniejący w budynku ciąg komunikacyjny oraz projektowany łącznik. Ponadto Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc równolegle do prac związanych z rozbudową wykonywało prace związane z termomodernizacją istniejącego budynku przedszkola.

Realizacja

Projektowana inwestycja polegała na rozbudowie budynku przedszkola, która obejmowała budowę nowego, trzykondygnacyjnego budynku połączonego z częścią istniejącą parterowym łącznikiem. W budynku istniejącym wykonano przebudowę obejmującą wyodrębnienie z istniejącego pomieszczenia dydaktycznego korytarza łączącego istniejący w budynku ciąg komunikacyjny oraz projektowany łącznik. Ponadto Przedsiębiorstwo Budowlane GRYC BUDOWNICTWO Bartłomiej Gryc równolegle do prac związanych z rozbudową wykonywało prace związane z termomodernizacją istniejącego budynku przedszkola.

Efekt końcowy październik 2016 r.

Dzięki wykonanym pracom Przedszkole Samorządowe nr 32 zyskało cztery nowe sale dydaktyczne – każda wyposażona w łazienkę dostosowaną dla dzieci jak również dwa pomieszczenia pomocnicze oraz dużą salę gimnastyczną. Wykonana termomodernizacja wraz z rozbudową podwyższyła standard placówki, jak również zapewniła pełny dostęp do obu budynków dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja

Białystok, ul. K. Pułaskiego 55

Mapa