Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach - Gryc Budownictwo

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach


Rozbudowa budynku o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną z zapleczem

Wartość inwestycji:

3 385 022,73 zł brutto

Realizacja:

sierpień 2017 r. - czerwiec 2018 r.

Inwestor: Gmina Supraśl

Zakres prac:

Istniejący budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz o blok dydaktyczny wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury towarzyszącej tj. doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, doziemnej instalacji elektrycznej oraz przyłącza wodociągowego. Ponadto w ramach inwestycji wybudowane zostaną elementy małej architektury oraz pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja

W związku z rozbudową konieczne były rozbiórki i demontaże elementów zagospodarowania terenu tj. istniejących schodów wejściowych oraz fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej.  Rozbudowywana część będzie  budynkiem parterowym, o dachu jednospadowym bez podpiwniczenia. W budynku powstanie  część wejściowa z holem, zespół sanitariatów wraz z szatniami i przebieralniami, pokój nauczycielski, sala fitness, 3 sale lekcyjne z zapleczami, magazyn sprzętu sportowego oraz sala gimnastyczna z boiskiem 13 x 24 m i widownią składającą się z trybun składanych, oprócz tego powstanie również nowa kotłownia i pomieszczenia porządkowe.

Realizacja

W związku z rozbudową konieczne były rozbiórki i demontaże elementów zagospodarowania terenu tj. istniejących schodów wejściowych oraz fragmentu instalacji kanalizacji deszczowej i elektrycznej.  Rozbudowywana część będzie  budynkiem parterowym, o dachu jednospadowym bez podpiwniczenia. W budynku powstanie  część wejściowa z holem, zespół sanitariatów wraz z szatniami i przebieralniami, pokój nauczycielski, sala fitness, 3 sale lekcyjne z zapleczami, magazyn sprzętu sportowego oraz sala gimnastyczna z boiskiem 13 x 24 m i widownią składającą się z trybun składanych, oprócz tego powstanie również nowa kotłownia i pomieszczenia porządkowe.

Planowane zakończenie prac

Czerwiec 2018 r.

Lokalizacja

Ogrodniczki, ul. Zagórna 7

Mapa